המביא דברים בשם אומרם – כוחה של ציטטה בנאום
06/07/2020
אחרי מות – הספד הוא נאום שכולנו כנראה נישא
06/07/2020