זה שיוצא וזה שנכנס – נאומים בחילופי תפקידים
06/07/2020
המביא דברים בשם אומרם – כוחה של ציטטה בנאום
06/07/2020